WERELDwijs Ouder Commissie

De oudercommissie is een groep ouders die zich bezighoudt met de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten in en om de school.

Het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, de sportdag en het afscheid van groep 8 zijn voorbeelden hiervan.

Zonder een oudercommissie zouden deze en nog veel meer activiteiten niet in de huidige vorm kunnen worden uitgevoerd.

Naast al dit praktische werk heeft de oudercommissie ook een functie als adviesorgaan van de medezeggenschapsraad. Bij belangrijke beslissingen, maar ook ongevraagd kunnen zij de ouders in de mr van advies dienen. De vergaderingen van de oudercommissie zijn in principe openbaar. Het reglement is op school ter inzage. Voorzitter is Marian Broekhuizen, secretaris is Mariska Kruier, penningmeester is Ewoud Wiersma. 

Agenda

Contact

Voor u uw kind kunt aanmelden, willen we graag met u in contact komen. Bel ons voor een afspraak, telefoon: 030-6343217. U kunt ook het contactformulier invullen. 

Contact

Schoolgids 2019-2020

Klik hier voor de Schoolgids 2019 / 2020.

Partners