Over de school

WERELDwijs, een gemeenschap van mensen

WERELDwijs, een gemeenschap van mensen WERELDwijs is een school die midden in de veranderende wereld wil staan. Het is een veilige plek waaruit de kinderen zich voorbereiden op de wereld van nu en de toekomst. Vanuit onze protestants-christelijke traditie brengen we de kinderen in aanraking met de Bijbelse verhalen. Mede geïnspireerd door deze verhalen, willen wij de kinderen leren respect en zorg te hebben voor elkaar.

Dit gaat verder dan het accepteren van verschillen in mogelijkheden, geloof of cultuur. Het betekent ook elkaar ontdekken en ruimte creëren om de mogelijkheden van jezelf en de ander te ontwikkelen. Belangrijk voor ons is het “samen zijn”. We hebben elkaar nodig en kunnen wat voor elkaar betekenen. De relatie met de ander zorgt voor het gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor elkaar.

Regelmatig krijgen we als christelijke school te maken met onderwerpen, praktijken en standpunten die gevoelig
liggen. We gaan hier open en bewust mee om, gaan identiteitsgevoelige thema’s niet uit de weg.
WERELDwijs is een christelijke basisschool die open staat voor leerlingen uit alle kerkelijke en sociale groeperingen.
We verwachten van ouders en leerlingen dat ze het christelijk karakter van de school respecteren.

Ieder kind is uniek.Op WERELDwijs zijn verschillen vanzelfsprekend en passen we het onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen aan. In ons onderwijs staan drie woorden centraal:

 • Competentie: het is belangrijk dat kinderen positief over zichzelf denken en zich gerespecteerd voelen.
 • Relatie: ieder kind heeft een eigen rol in de groep. Het ene kind heeft heel veel vrienden, de ander heeft genoeg aan een goede vriend of vriendin. Het maakt niet uit hoe je bent, je bent lid van de groep, je bent verantwoordelijk voor elkaar en je hoort erbij.
 • Autonomie: het is belangrijk dat kinderen ontdekken dat ze zelfstandig een opdracht aan kunnen

Onze kernwaarden

1. Geloof-hoop-liefde vanuit onze PC identiteit: We hebben een opdracht voor de wereld, vanuit onze christelijke normen en waarden. We willen een relatie aan gaan met de wereld.
2. Verbinding met elkaar, de ouders en de buurt: Houten, Nederland, Europeaan en wereldburger. De wereld is “klein” en snel bereikbaar door de sociale media. Aandacht voor onze naaste, dichtbij en ver weg. Samen met ouders staan voor de ontwikkeling van het kind.
3. Midden in de wereld van de 21ste eeuw (ERASMUS, Engels 2de taal): we zoeken verbinding met kinderen in andere landen. We leren Engels als tweede taal om echte verbinding mogelijk te maken.
4. Duidelijk: een naam die er voor staat en er voor gaat.
5. Respect: voor de wereld vanuit onze christelijke normen en waarden.
6. Ontwikkeling van ieders talenten: leren is fijn, leren is belangrijk.
7. WERELDwijs wil kinderen modern onderwijs bieden waar ieder kind tot zijn/haar recht komt. Bevlogen leerkrachten ontwikkelen ook zichzelf.

Hier staan wij voor

 • Onderwijs vanuit onze christelijke waarden, de vieringen met elkaar.
 • Goede en veilige sfeer.
 • Aandacht voor de groep, maar ook voor het individuele kind. Contact met elkaar!
 • Hoge opbrengsten, goede Cito resultaten.
 • Werken met groepsplannen op 3 niveaus.
 • Plezier, creativiteit en samenwerking.
 • WERELDWIJS is een kanjerschool.
 • Activiteiten op gebied van kunst, cultuur en sport.
 • Engels vanaf groep 1. 

Onze ambities

We willen:
• Bij kinderen de autonomie vergroten, vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid voor de ander.
• Onderwijs aan meer begaafde kinderen verder uitbreiden en verdiepen (TopTalentErkend).
• Modern onderwijs waarin samen leren met hulp van digitale hulpmiddelen een duidelijke plek krijgt.
• Ruimte geven aan sport en spel van kinderen.
• Goed en duidelijk communiceren met ouders.  

Contact

Voor u uw kind kunt aanmelden, willen we graag met u in contact komen. Bel ons voor een afspraak, telefoon: 030-6343217. U kunt ook het contactformulier invullen. 

Contact

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids 2020-2021.

Partners