IMG_8463

Een goede plek voor je kind

Leren is belangrijk en leren is leuk; we zien dat kinderen er ongelooflijk veel plezier uit kunnen halen. We helpen jouw kind graag om zoveel mogelijk succeservaringen op te doen.

WERELDwijs is een open, christelijke basisschool waar iedereen elkaar kent en waar iedereen welkom is. Op onze school leggen we een goede basis voor de toekomst van jouw kind. Kennis is de grondstof voor denkwerk. Lezen, taal, rekenen en schrijven zijn belangrijk om verder te komen in de maatschappij en daarvan zijn we ons heel bewust. Iets doen, iets leren en iets beheersen, zijn overwinningen op jezelf. Die succeservaringen gunnen we alle kinderen, zonder de aandacht voor creativiteit uit het oog te verliezen. Dat maakt WERELDwijs een goede plek voor je kind.

Op weg naar de toekomst

WERELDwijs is een Kanjerschool omdat we geloven in onderling vertrouwen als basis voor rust in de groep. We leren kinderen om elkaar te respecteren, te vertrouwen en te helpen en stimuleren zo de sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. We betrekken alle kinderen bij hun eigen ontwikkeling en leren ze al jong om hun eigen (leer)doelen te stellen. Wat heb jij nodig en hoe kun je dat bereiken? We voeren er kindgesprekken over, zonder de volledige verantwoordelijkheid bij het kind te leggen. Achter elk kind dat gelooft in zichzelf, staat een leerkracht die gelooft in het kind, op weg naar zijn of haar toekomst.