IMG_8325

Onze identiteit

We zijn een open, protestants-christelijke school waar we aandacht besteden aan christelijke feesten. Dat doen we op een warme en toegankelijke manier, met respect voor ieders persoonlijke levensovertuiging.

Van een kerstwandeling met (groot)ouders waar je onderweg het kerstverhaal hoort, tot Bijbelverhalen en liedjes in de klas; op WERELDwijs leren we kinderen op een warme manier wat het christelijke geloof inhoudt. We staan open voor iedereen en dat zie je terug in de diversiteit aan leerlingen. Ook kinderen die thuis niet godsdienstig worden opgevoed, zijn welkom op WERELDwijs.

Verhalen uit de Bijbel

Omdat we een protestants-christelijke school zijn, vinden we het belangrijk dat de kinderen in alle groepen de verhalen uit de Bijbel leren kennen. Daarvoor gebruiken we de godsdienstmethode Trefwoord. In de onder- en middenbouw ligt het accent op ‘vertellen’ en in de bovenbouw proberen we de verhalen vanuit het verleden een plaats in onze tijd te geven.