IMG_8736

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar de basisschool, het is en blijft spannend. Je kind komt in een hele nieuwe omgeving en moet ook de juf of meester leren kennen.

Een paar weken voordat kinderen vier jaar worden, kunnen ze drie dagdelen komen wennen. Met de leerkracht van de toekomstige groep spreek je die dagen af. Vanaf de vierde verjaardag mag je kind echt naar school en vanaf vijf jaar is ieder kind wettelijk leerplichtig.

Als jouw kind een aantal weken in groep 1 heeft doorgebracht, komt de leerkracht bij je thuis om te vertellen hoe die eerste weken zijn gegaan. De leerkracht ziet dan ook hoe jouw zoon of dochter zich thuis gedraagt.