IMG_8580

Missie en visie

Kennis is de grondstof voor denkwerk en kennis beïnvloedt hoe je de wereld ziet en hoe je erover nadenkt. We streven ernaar om alle leerlingen een goede basiskennis mee te geven waarmee ze kunnen meedoen in de maatschappij en in de wereld.

Onderwijs is meer dan leren: het biedt veiligheid, bevordert het welzijn en creëert gelijke kansen. Zo reikt het effect van ons onderwijs verder dan ‘alleen’ leren lezen, rekenen en schrijven. Met de juiste kennis en vaardigheden kan een kind de wereld om zich heen leren begrijpen en daar een rol in spelen. We werken doelgericht en willen eerlijke kansen bieden. De rol van de leerkrachten is de sleutel tot succes; zij geven goed doordachte en kwalitatief hoogwaardige instructies en geven leerlingen gepaste eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Ontwikkeling en vertrouwen

Op WERELDwijs geloven we in de sturende rol van de leerkracht bij het maken van weloverwogen didactische en pedagogische keuzes. Achter elk kind staat een leerkracht die in hem of haar gelooft. Zo komen leerlingen tot ontwikkeling en krijgen ze steeds meer vertrouwen in hun eigen kunnen. Als team leven we voor wat we van leerlingen, ouders en collega’s verwachten. Met een vriendelijke en open houding willen we dat iedereen zich welkom voelt op onze school.