IMG_8263

Onderwijs in groep 1 en 2

Spelend met elkaar leren, dat is wat de jongste en oudste kleuters in groep 1 en 2 samen doen. Aan de hand van thema’s oriënteren de kinderen zich op de wereld om hen heen.

Als kleuter heb je veel te ontdekken en spelenderwijs komen taal, rekenen en creatieve activiteiten aan bod. De leerkracht stimuleert de ontwikkeling van de leerlingen en houdt daarbij rekening met talenten en onderwijsbehoeften.

Doelen stellen

Op WERELDwijs werken we met leerlingvolgsysteem MijnKleutergroep. Via zogenoemde handgesprekken praat de leerkracht met je kind over zijn of haar eigen ontwikkeling: waar ben je goed in, waar wil je naartoe, wat wil je blijven doen, wat wil je niet meer en wat wil je graag doen? Zo leren kinderen eigenaarschap te nemen over hun eigen leren.