Het team

Van de leerkracht tot de intern begeleider en van de directeur tot de onderwijsondersteuner; op WERELDwijs werken we met een team van gedreven, enthousiaste en flexibele collega’s.

De saamhorigheid op WERELDwijs is groot. De sfeer is gemoedelijk en iedereen is betrokken bij de leerlingen én bij elkaar. Leerkrachten staan niet alleen voor de klas, maar zijn ook rekenexpert, taalcoördinator of Kanjercoördinator. We geloven in de sturende rol van de leerkracht bij het maken van weloverwogen didactische en pedagogische keuzes. Met hun vakmanschap leggen ze de goede basis voor de toekomst van hun leerlingen. Ze halen veel plezier uit hun vak en praten graag met elkaar over het onderwijs en over de kinderen in hun groep. Alle leerkrachten geven Engelse les.