IMG_8554

Samen met ouders

Vanaf de start op WERELDwijs betrekken we jou als ouder bij de ontwikkeling van je kind en trekken we vanuit gelijkwaardigheid met elkaar op.

De oprechte dialoog met alle ouders is voor iedereen op WERELDwijs essentieel. We hebben oog voor jouw kind en oog voor jou als ouder en opvoeder. Over de ontwikkeling van je kind gaat de leerkracht als professional graag het gesprek aan en wisselen we ideeën en meningen uit. Aan het begin van het schooljaar is er een startgesprek en daarna spreken we elkaar om de tien weken over de ontwikkeling of een rapport. In de Parro app delen we nieuws en foto’s.