IMG_8788

Doelgericht onderwijs

Met doelgericht onderwijs willen we alle kinderen de goede basis meegeven die ze nodig hebben om vol vertrouwen mee te kunnen doen in de maatschappij.

Groep 1 en 2

De kinderen in groep 1 en 2 zitten samen in één groep, waar taal, lezen, rekenen en creatieve activiteiten op een thematische manier aan bod komen. We bieden structuur en hanteren een duidelijke dagindeling. Daardoor weten de leerlingen waar ze aan toe zijn en leren ze in een veilige omgeving te leren. De leerkracht bepaalt de activiteiten in de klas, maar de kleuters krijgen ook de ruimte om zelf activiteiten te kiezen. Dat bevordert de zelfstandigheid en draagt bij aan hun leermotivatie. Om hun WERELDwijsheid te bevorderen, krijgen leerlingen al vanaf groep 1 Engelse les.

Groep 3 t/m 8

In groep 3 t/m 8 zijn de lessen verdeeld in instructiegebonden lessen en zelfstandige lessen. De leerkrachten bieden de lesstof doelgericht aan en geven hoogwaardige instructies met behulp van het Expliciete Directe Instructie-model. Tijdens de zelfstandige lessen oefenen de kinderen met de lesstof. Leerlingen die genoeg hebben aan een korte instructie, hebben minder begeleiding van de leerkracht nodig. En kinderen die behoefte hebben aan extra instructie, krijgen die in de klas.

Digitale leermiddelen

Vanaf groep 3 werken de kinderen ook met een Chromebook. Zo leren we ze digitaal te werken, informatie te verzamelen op internet en die informatie te verwerken. In groep 6 t/m 8 gebruiken we Snappet, een programma dat de vorderingen op het gebied van rekenen per dag bijhoudt en oefenstof aanbiedt op het niveau van ieder kind.

Leerpleinen

WERELDwijs heeft een leerplein voor groep 1 t/m 3 en een leerplein voor groep 4 t/m 8. Kinderen mogen daar zelfstandig of in groepjes werken. Ook zijn er speel- en werkplekken ingericht.